top of page
Erik van der Veer PIM_8917[22].JPG

Erik is een ervaren mediator die zich heeft ontwikkeld als bemiddelaar in zaken tussen overheid/bedrijven en burgers en burengeschillen. Daarnaast is hij als onafhankelijk procesbegeleider op het raakvlak van overheid, bewoners en bedrijven actief in onder meer infrastructurele, energietransitie en ruimtelijke ordeningsvraagstukken. Hij werkt aan een gelijkwaardig speelveld voor partijen en creëert inzicht in de belangen van betrokken partijen en maakt zo ruimte voor oplossing en beweging in vastgelopen processen en projecten. Vanuit zijn rol als bemiddelaar en procesbegeleider/facilitator heeft hij ervaring op het gebied bouw, ruimtelijke ordening, energietransitie en klimaatadaptatie.

 

Erik is betrouwbaar en geeft rust in de situatie. Hij committeert zich aan het oplossen van de uitdaging die speelt tussen partijen.

Erik is ADR geregistreerd mediator (2019-12-01.V6KMF5)

telefoon: +31 6 1514 5434

e-mail:    Erik.van.der.Veer@dutchboostinggroup.nl

Website: www.dutchboostinggroup.nl

Regio:     Nederland

 

Specialiteiten: 

  • Energietransitie en Infrastructuur

  • Ruimtelijke ordening

  • Procesbegeleiding

  • Participatie

  • Burengeschil

bottom of page