Marleen Schulte is advocaat en mediator, en zij is gespecialiseerd in omgevingsrecht en vastgoed.    

Daarnaast heeft zij veel ervaring bij de overheid en is zij betrokken geweest bij diverse projecten met betrekking tot mediation.

Conflictoplossing op een manier waarbij alle betrokken partijen tevreden  zijn en er sprake is van een win-win situatie staat voor haar voorop. Procederen is daarbij nooit een doel op zich. 

telefoon: 06 37355984

e-mail:    schulte@msadvocatuur.nl

Website: www.msadvocatuur.nl

Adres:     Postbus 87016, 1080 JA Amsterdam

Regio:     Nederland

 

Specialiteiten: 

  • Milieu

  • Ruimtelijke ordening

  • Omgevingsrecht

  • Vastgoed

  • Overig

.

©2020 Stichting Mediation in Milieu en Ruimtelijke Ordening

KvK-nummer: 30160465