top of page

Mediation en de overheid

Mediation is geschikt voor conflicten met de overheid. Mediation op het terrein van milieu en ruimtelijke ordening wordt toegepast bij geschillen over bijvoorbeeld bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen, natuur. Ook in de fase voorafgaand aan een geschil kan gebruik worden gemaakt van mediation. Steeds meer gemeenten en provincies zetten bij (dreigende) conflicten het instrument mediation in.

Voor mediation in conflicten met de overheid is een gespecialiseerde mediator nodig. Mediations op dit gebied verschillen namelijk van mediations op andere terreinen. Er zijn vaak meerdere partijen betrokken zoals overheden, belangengroepen, bedrijven en omwonenden.

Ervaring en specifieke kennis van het beleidsterrein zijn eveneens belangrijk. Immers, hiermee kan de mediator het proces om te komen tot een oplossing beter begeleiden en de onderlinge belangen en wensen boven tafel krijgen.

 

Kijk bij voorbeelden voor situaties die geschikt kunnen zijn voor een mediation.

bottom of page