Agenda

Intervisie bijeenkomsten 2021

Aankomende bijeenkomsten

7 september - thema Participatie

10 november - thema volgt

Afgeronde bijeenkomsten

27 januari - B&W gedoe: Bouwgrond, Natuur

9 maart - thema Transities en transitiemediation

16 juni - intervisie en rollenspel - complexe mediation

Kennisbijeenkomsten 2021

Aankomende bijeenkomsten

6 september - lunchworkshop SMRO - DRIFT - over mediation

20 september - lunchworkshop DRIFT - SMRO - over transitiemanagement

18 november - studiedag met Bouwmediators; Toepassing systeemtheoretische principes in mediation

Afgeronde bijeenkomsten

1 maart - werkoverleg transitie met DRIFT

21 juni - werkoverleg transitie met DRIFT

Externe bijeenkomsten 2021

Aankomende bijeenkomsten

9 september - RoSo - thema kwaliteit

23 september - boekbespreking

8 oktober - dag van de Omgevingswet

1-5 november - Week van de mediation 2021

16 november - boekbespreking

8-9 december -  Transitie in industrie en energiesector (online)

Afgeronde bijeenkomsten

21 januari - de kracht van de verbinding

28 januari - boekbespreking over 'Polarisatie'

4 februari - STOWA kennisfestival Do Facts Matter​​

11 maart - RoSo thema Vergroten bekendheid mediation

14 april - boekbespr 'De eeuw van eenzaamheid'

20 april - STOWA Zon op Water (webinar)

27 mei en 10 juni - Kenniscentrum Sociale Innovatie - Hogeschool Utrecht  en Movisie

29 juni - Webinar Participatiemoe(d) - Platform Stad en Wijk

1 juli - 12e editie Duurzaam Gebouwd Congres (online)

1 juli - Webinar Effectief leiderschap in Omgevingsmanagement van zon- en windprojecten

Koppelkansen 2021

Aankomende bijeenkomsten

1-5 november - Week van de mediation 2021

Afgeronde bijeenkomsten

25 mei en 4 juni - The State of Conflict Conference 2021

15 juni - Nationale Milieudag