Agenda

Intervisie bijeenkomsten 2022

Aankomende bijeenkomsten 2022

13 januari - Strategisch overleg SMRO (intern)

25 januari - intervisie - dilemma's voor de SMRO mediator

31 maart - intervisie - thema volgt

4 juli - intervisie - thema volgt

20 sept - intervisie - thema volgt

2 november - intervisie - thema volgt

Afgeronde bijeenkomsten in 2021

27 januari - B&W gedoe: Bouwgrond, Natuur

9 maart - thema Transities en transitiemediation

16 juni - intervisie en rollenspel - complexe mediation

7 september - thema Participatie

10 november - thema WOB en WOO

Kennisbijeenkomsten 2022

Aankomende bijeenkomsten 2022

17 november - studiedag met Bouwmediators - thema volgt

Afgeronde bijeenkomsten 2021

1 maart - werkoverleg transitie met DRIFT

21 juni - werkoverleg transitie met DRIFT

6 september - lunchworkshop SMRO - DRIFT - over mediation

20 september - lunchworkshop DRIFT - SMRO - over transitiemanagement

18 november - studiedag met Bouwmediators; Toepassing systeemtheoretische principes in mediation

Externe bijeenkomsten 2022

Aankomende bijeenkomsten 2022

Agenda VMR - vereniging voor Milieurecht

Agenda VVM - Netwerk van Milieuprofessionals

22 april - Transities in de Watersector (KNW Waternetwerk) 

19 mei - Dag van de Projectontwikkeling (DVDP - Neprom)

Afgeronde bijeenkomsten 2021

21 januari - de kracht van de verbinding

4 februari - STOWA kennisfestival Do Facts Matter​​

11 maart - RoSo thema Vergroten bekendheid mediation

20 april - STOWA Zon op Water (webinar)

27 mei en 10 juni - Kenniscentrum Sociale Innovatie - Hogeschool Utrecht  en Movisie

29 juni - Webinar Participatiemoe(d) - Platform Stad en Wijk

1 juli - Webinar Effectief leiderschap in Omgevingsmanagement van zon- en windprojecten

9 september - RoSo - thema kwaliteit

8 oktober - dag van de Omgevingswet

8-9 december -  Transitie in industrie en energiesector (online)

Koppelkansen 2022

Aankomende bijeenkomsten 2022

voorjaar 2022 - 6-daagse Opleiding Beleidsbemiddeling

31 okt - 4 nov - Week van de Mediation 2022 "Mens en Maatschappij"

Afgeronde bijeenkomsten 2021

25 mei en 4 juni - The State of Conflict Conference 2021

15 juni - Nationale Milieudag

1 juli - 12e editie Duurzaam Gebouwd Congres (online)

1-5 november - Week van de mediation 2021