Agenda

Intervisie bijeenkomsten 2022

Aankomende bijeenkomsten 2022

4 juli - intervisie - thema volgt

20 sept - intervisie - met Arnt Mein (Hogeschool van Amsterdam) aan de slag met 'Beter Bezwaar Spel' 

2 november - intervisie - thema volgt

Afgeronde bijeenkomsten in 2022

13 januari - Strategisch overleg SMRO (intern)

25 januari - intervisie - dilemma's voor de SMRO mediator

31 maart - intervisie - omgaan met het spanningsveld tussen verschillende belangen in de waterschapspraktijk - met Mark van Kruining (Unie van Waterschappen)

Kennisbijeenkomsten 2022

Aankomende bijeenkomsten 2022

17 november - studiedag met Bouwmediators - thema volgt

Afgeronde bijeenkomsten 2022

10 maart - Samenwerken aan vertrouwen tussen burger en overheid in het bestuursrecht

Externe bijeenkomsten 2022

Aankomende bijeenkomsten 2022

19 mei - Dag van de Projectontwikkeling (DVDP - Neprom)

30 juni - BBB zomerconferentie (Bindend Besturen van Brabant) 

29 sept -The State of Conflict Conference 2022 (Public Mediation Programme UvA)

Afgeronde bijeenkomsten 2022

10 maart - PAW congres Aardgasvrije Wijken

Agenda VMR - vereniging voor Milieurecht

Agenda VVM - Netwerk van Milieuprofessionals

22 april - Transities in de Watersector (KNW Waternetwerk) 

Koppelkansen 2022

Aankomende bijeenkomsten 2022

31 okt - 4 nov - Week van de Mediation 2022 "Mens en Maatschappij"

Afgeronde bijeenkomsten 2022

voorjaar 2022 - 6-daagse Opleiding Beleidsbemiddeling