Agenda

Intervisie bijeenkomsten 2021

27 januari - B&W gedoe: Bouwgrond, Natuur ,€

9 maart - thema Transities en transitiemediation

16 juni - thema volgt

7 september - thema Participatie

10 november - thema volgt

Externe bijeenkomsten 2021

21 januari - de kracht van de verbinding

28 januari - boekbespreking over 'Polarisatie'

4 februari - STOWA kennisfestival Do Facts Matter​​

14 april - boekbespr 'De eeuw van eenzaamheid'

23 september - boekbespreking

xx oktober - dag van de omgevingswet 

16 november - boekbespreking

Kennisbijeenkomsten 2021

1 maart - werkoverleg transitie met DRIFT

21 juni - werkoverleg transitie met DRIFT

18 november -  jaarlijkse studiedag met de Bouwmediators; thema Participatie

Week van de Mediation 2021

oktober - datum en invulling volgen

©2020 Stichting Mediation in Milieu en Ruimtelijke Ordening

KvK-nummer: 30160465