top of page

Agenda

Intervisie bijeenkomsten 2023

Aankomende bijeenkomsten 2023

1 februari - intervisie - Aan de slag met eigen casuïstiek

28 maart - intervisie - 'Burgergerichte overheid' met MinJenV

6 juni - intervisie - thema volgt

20 september - intervisie - thema volgt

13 november - intervisie - thema volgt

Afgeronde bijeenkomsten in 2022

13 januari - Strategisch overleg SMRO (intern)

25 januari - intervisie - dilemma's voor de SMRO mediator

31 maart - intervisie - omgaan met het spanningsveld tussen verschillende belangen in de waterschapspraktijk - met Mark van Kruining (Unie van Waterschappen)

4 juli - intervisie - thema volgt

20 sept - intervisie - met Arnt Mein (Hogeschool van Amsterdam) aan de slag met 'Beter Bezwaar Spel'

3 november - SMRO-bijeenkomst met provincies en IPO  - 'Stikstofaanpak: hoe houden provincies de ingezette lijn vast?'

Kennisbijeenkomsten 2023

Aankomende bijeenkomsten 2023

23 november - studiedag met Bouwmediators - thema volgt

Afgeronde bijeenkomsten 2022

10 maart - Samenwerken aan vertrouwen tussen burger en overheid in het bestuursrecht

17 november - studiedag met Bouwmediators - 'Overbruggen van de kloof​' o.l.v. Maarten Bakker

Externe bijeenkomsten 2022

Aankomende bijeenkomsten 2022

19 mei - Dag van de Projectontwikkeling (DVDP - Neprom)

30 juni - BBB zomerconferentie (Bindend Besturen van Brabant) 

29 sept -The State of Conflict Conference 2022 (Public Mediation Programme UvA)

6 okt - Dag van de Omgevingswet (VVM)

 

Afgeronde bijeenkomsten 2022

10 maart - PAW congres Aardgasvrije Wijken

Agenda VMR - vereniging voor Milieurecht

Agenda VVM - Netwerk van Milieuprofessionals

22 april - Transities in de Watersector (KNW Waternetwerk) 

Koppelkansen 2022

Aankomende bijeenkomsten 2022

31 okt - 4 nov - Week van de Mediation 2022 "Mens en Maatschappij"

Afgeronde bijeenkomsten 2022

voorjaar 2022 - 6-daagse Opleiding Beleidsbemiddeling

bottom of page