top of page

Agenda

Intervisie bijeenkomsten

2024 - LUSTRUMJAAR 25 jaar SMRO "Hoe geven we elkaar ruimte?"

7 februari - Start lustrumjaar met intervisie en aansluitend feestelijk diner (alleen voor leden)

4 juni - Intervisie op locatie, vakgenoten en belangstellenden welkom! (nadere informatie volgt)

19 september - "Hoe geven we elkaar ruimte" - verrassende uitwisseling en excursie met deskundigen 

6 november - Feestelijk Lustrumsymposium met inspirerende sprekers (nadere informatie volgt)

Afgeronde bijeenkomsten in 2023

1 februari - intervisie - Aan de slag met eigen casuïstiek

28 maart - intervisie - 'Burgergerichte overheid' met MinJenV

6 juni - intervisie - Waterschappen met Unie van Waterschappen

20 september - intervisie - Stikstof met Provincie Noord-Holland

13 november - intervisie - Aan de slag met eigen casuistiek

Kennisbijeenkomsten

Bijeenkomsten 2023

23 november - studiedag met Bouwmediators: "de mediator als fundament en instrument"

Afgeronde bijeenkomsten 2022

10 maart - Samenwerken aan vertrouwen tussen burger en overheid in het bestuursrecht

17 november - studiedag met Bouwmediators - 'Overbruggen van de kloof​' o.l.v. Maarten Bakker

Externe bijeenkomsten

Bijeenkomsten 2023

30 okt - 3 nov Week van de Mediation

23 nov - The State of Conflict Conference 2023 (Public Mediation Programma UvA)

Afgeronde bijeenkomsten 2023

25 mei - Dag van de Projectontwikkeling (DVDP - Neprom)

5 okt - Dag van de Omgevingswet (VVM)

Koppelkansen

Bijeenkomsten 2023

30 okt - 3 nov - Week van de Mediation 2023

Afgeronde bijeenkomsten 2022

voorjaar 2022 - 6-daagse Opleiding Beleidsbemiddeling

31 okt - 4 nov - Week van de Mediation 2022 "Mens en Maatschappij"

bottom of page