top of page
  • SMRO

SMRO blikt terug op 2018 en vooruit op 2019

Bijgewerkt op: 21 apr. 2020


Een terugblik op 2018


Intervisie en PE-punten


SMRO heeft in 2018 vijf bijeenkomsten georganiseerd, die de deelnemers 15 PE-punten opleverden.


Tijdens de bijeenkomst op 13 maart bespraken wij 3 projecten. In de casus van Jeroen Bartels was tegenstand vanuit de gemeenteraad aanleiding voor de vraag hoe de mediator/facilitator regie houdt. Rembrandt Zegers nam ons mee in zijn Earth Trusteeship Project. Via de roddelmethode bespraken de deelnemers de vraag van Hans Bekkers over strategisch gedrag van partijen in een overheidsmediation. Het leverde nuttige suggesties op! In maart sloten Jeanette Kluit en Arja de Waal zich bij ons aan.


De bijeenkomst van 8 juni werd georganiseerd door Wendy Versteeg en Carleen Mesters. Samen met leden van het MGA-netwerk (Mutual Gains Approach) bespraken we in Haarlem bij het Centrum voor Conflicthantering de aanpak bij twee projecten: ‘Bewoners tegen kanaal in Loenderveense plas’ en ‘Hotel zet peuters uit’. Ook werd de praktische vraag beantwoord ‘hoe je ervoor zorgt dat afspraken in mediation juridische binding krijgen’. Mooi dat ook Ebel Smidt in Nederland was en kon deelnemen.


De bijeenkomst van 27 september stond in het teken van Participatie en de Omgevingswet. De door Marleen Schulte goed voorbereide avond -dank voor de presentatie- leidde tot een inspirerende discussie over waar wij als mediators en beleidsbemiddelaars in ons werkveld mee te maken gaan krijgen, en hoe we onze rol kunnen invullen als de Omgevingswet er zal zijn. Eigenlijk nu al, want de nieuwe wet werpt zijn schaduw nu al vooruit. Naast anderen deden Ellen Ninaber, Frans Bouwers, Bernardina van Empel, Henk van den Dungen en Otto Lussenburg een duit in het zakje. Nicolette Zandvliet legde de verbinding met ‘Aan de slag met de Omgevingswet’. Ellen gaf aan om persoonlijke redenen SMRO per eind 2018 te verlaten: wij danken haar voor haar grote betrokkenheid en inzet! We namen met evenveel dank afscheid van Diana Euser als bestuurslid.


27 september 2018: participatie en Omgevingswet, en afscheid van Diana als bestuurslid


Op 1 november vond de studiedag van SMRO en Vereniging Bouwmediators plaats. Dit was de tweede keer dat wij met de Bouwmediators een dag organiseerden. Daarnaast hadden eerder Fon ten Thij en Hans bij bijeenkomsten van de Bouwmediators projecten en ervaringen besproken uit onze praktijk. De studiedag stond in het teken van ‘omgaan met lastige mensen’. Daarbij gaat het natuurlijk niet om stigmatiseren van mensen, maar over hoe wij omgaan met mensen die wij lastig vinden. Iets waar we in ons vak mee te maken hebben. Gastsprekers Ineke Booij (medeauteur van ‘Zo ben ik nu eenmaal’) en Hester Macrander lieten ons haarfijn weten en door de oefeningen merken dat het allemaal gaat over onze eigen houding en vaardigheden.
Ineke Booij op de SMRO studiedag van 1 november 2018


Ook op 21 november stond de intervisiebijeenkomst in het teken van Participatie en Omgevingswet. Rembrandt Zegers leidt het thema in en legt de verbinding met de bijeenkomst van Marleen Schulte in september. Bij de voorbereiding waren Hanneke Puts en Jeanette Kluit betrokken. Susanne Stoelinga meldde zich aan bij SMRO. Gastspreker Eljo de Galan besprak het project: ’Breng de romantiek terug in Den Haag’ en de rol die zij had bij de uitdaging waar SMRO-ers vaak voor staan: komen van protest naar een gedragen visie. We leerden veel van haar aanpak en van de persoonlijke invulling van Eljo in haar rol van facilitator.
Eljo de Galan tijdens de intervisie bijeenkomst op 21 november 2018


Stichtingszaken in 2018


Het SMRO-boek ‘Doorbreken van impasses’ blijkt een goede binnenkomer of attentie te zijn. Sinds 2018 is het ook te koop via Bol.com: het boek wordt geregeld verkocht! Eind september meldde Henk van der Dungen -die zo vriendelijk is om de voorraad te beheren- dat er nog ongeveer 700 exemplaren beschikbaar zijn. Oproep: wie boeken wil hebben om ze te gebruiken melde zich!


Het bestuur van de stichting is gewijzigd in 2018. Linda Reijerkerk trad af als voorzitter en Diana Euser trad af als vertegenwoordiger van de overheid. Linda ontving een mooi beeldje als dank voor haar 10- jarig voorzitterschap en betekenis voor mediation in het algemeen. Zo is Linda onder andere de motor geweest achter de komst van de eerste hoogleraar mediation in Nederland: Dick Allewijn. Met het toetreden van Hermine van den Hoek is het bestuur bijna weer op volle sterkte.


Een vooruitblik op 2019


Intervisiebijeenkomsten


De bijeenkomsten in het eerste halfjaar vinden plaats op 19 maart en 4 juni 2019. Andere data volgen.


We organiseren begin november ook dit jaar een studiedag samen met de Vereniging Bouwmediators.


De koers van de stichting


Het bestuur heeft in november het voorstel gedaan om de SMRO beter te laten aansluiten bij de huidige behoeften van opdrachtgevers e?n professionele mediators en facilitators die zich onder verschillende vlag bezighouden met het oplossen en voorkomen van conflicten op het terrein van de leefomgeving. Op het voorstel zijn louter ondersteunende reacties ontvangen, daarnaast enkele kanttekeningen. Dat leidt ertoe dat we de koers voor 2019 als volgt zien:


1. De doelstellingen van SMRO blijven onveranderd: 

  1. Oplossen en voorkomen van conflicten op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening, de leefomgeving, met behulp van mediation (zie ook: 2)

  2. Bevorderen van mediation op deze terreinen (zie ook: 2)

  3. Bijdragen aan een betere samenwerking tussen actoren in dit werkgebied.

  4. Versterken van vakmanschap van mediators (zie ook: 2) in dit werkgebied.


2. Verbreding. SMRO is een platform voor mediation, maar ook voor procesbegeleiding, beleidsbemiddeling en omgevingsmanagement in de leefomgeving. Onderscheidend is dat mediationvaardigheden een succesbepalende rol hebben. De markt vraagt om dit brede palet van werkwijzen en professies. Met mediation als kern, heeft SMRO toegevoegde waarde voor mediators e?n facilitators, omgevingsmanagers en beleidsbemiddelaars, werkzaam in het veld van de leefomgeving, en die zich inzetten voor de 4 doelstellingen.


Kanttekeningen zijn gemaakt over de borging van kwaliteit en competenties. Hier zullen we dus nog over van gedachten wisselen en concreter worden:


  • Behoefte dat SMRO-ers tenminste dezelfde ‘taal' spreken, een mediationopleiding hebben gevolgd, beschikken over een zeker opleidingsniveau en relevante ervaring.

  • Behoefte aan enige mate van verplichte aanwezigheid bij de bijeenkomsten.

  • Behoefte aan het minimumaantal aanwezige MfN-registermediators tijdens intervisiebijeenkomsten, zijnde een van de vereisten die MfN stelt.


3. We stellen ons actief open voor meer vakgenoten die de doelstellingen van SMRO steunen: we zetten in op groei. Inhoud en intervisie staan centraal tijdens bijeenkomsten. We ondernemen acties ter bevordering van mediation, beleidsbemiddeling, procesbegeleiding en omgevings- management in onze netwerken. We onderzoeken hoe NMv een stimulerende rol kan spelen.


4. We schaffen het eigen register af en stellen de website beschikbaar voor alle aangesloten professionals. De registerbijdrage zal komen te vervallen en de SMRO-jaarbijdrage verhoogd zodat deze voor alle aangesloten vakgenoten gelijk is. Voorstel bespreken we op 19 maart.


Het bestuur realiseert dit in het voorjaar van 2019. Ook de website wordt aangepast. Op deze wijze zetten we ons in SMRO-verband in voor het bevorderen van mediations en beleidsbemiddeling in onze netwerken, het vergroten en delen van kennis, ervaringen en plezier in ons werk.


SMRO-bestuur, januari 2019

77 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page