top of page
 • SMRO

Met SMRO 2020 én het 3e decennium in

Bijgewerkt op: 13 jul. 2020

Beste SMRO-er, op 11 november 2019 was het de 20e verjaardag van SMRO!

Dat betekent dat we in 2020 met onze stichting het 3e decennium ingaan! SMRO is een van de langst bestaande organisaties om mediation in een specifiek vakgebied te promoten en professionaliseren. Henk van den Dungen was bij de akte van oprichting. Vruchtbare actie Henk!


Uit de akte van oprichting op 11 november 1999 …


Samen met vakgenoten werken we aan brede inzet van mediation in de leefomgeving en leren we van elkaars dilemma’s en werkwijzen tijdens intervisie-bijeenkomsten. Dit werkt zeer inspirerend en stimulerend. SMRO biedt echter ook de gezelligheid en de veiligheid van de ontmoeting die professionals nodig hebben, of ze nu werken als zelfstandig ondernemer of binnen een organisatie. Dank voor ieders bijdrage in 2019, we gaan met passie door in 2020.


Intervisie 19 maart 2019: professionalisering en ontmoeting; v.l.n.r. Henk van den Dungen, Hanneke Puts, Hermine van den Hoek, Bernardina van Empel, Carleen Mesters, Rembrandt Zegers


In 2019 hebben we de volgende keuzes gemaakt om SMRO te moderniseren:

 • Verbreding: we zetten SMRO in als platform voor mediation, procesbegeleiding, beleidsbemiddeling, waar mediationvaardigheden een succesbepalende rol hebben. De markt vraagt hierom en het sluit aan bij de werkzaamheden van SMRO-ers. 55% van de SMRO-ers MfN-registermediators.

 • We intensiveren het contact met opdrachtgevers en verwijzers ter bevordering van mediation, beleidsbemiddeling, procesbegeleiding bij deze organisaties.

 • De website, ons uithangbord, krijgt een opfrisbeurt.

 • De registerbijdrage vervalt. En op de website wordt iedere mediator genoemd.

 • De samenwerking met de Bouwmediators waar we in 2018 een voorzichtige start mee maakten wordt geïntensiveerd.


Terugblik op 2019

Intervisie en PE-punten. SMRO heeft in 2019 vijf bijeenkomsten georganiseerd, die deelnemers 15 PE-punten opleveren. De MfN-registermediators zien de punten in hun PE-opgave bijgeschreven.

Op 19 maart gaat de intervisie door Hanneke Puts over hoe een onderzoeker, groep bewoners en bedrijf zich tot elkaar kunnen verhouden nu het onderzoeksproject geconfronteerd wordt met ontwikkelingen. De dilemma’s voor de onderzoeker/ beleidsbemiddelaar/mediator zijn onderwerp van intervisie.


V.l.n.r. Henk van den Dungen, Fon ten Thij, Frans Bouwers, Hanneke Puts, Hermine van den Hoek, Nicolette Zandvliet Op 4 juni is de titel van de intervisie door Anita van de Looij van 7Zebra’s: ‘Jouw positie in polarisatie: weet waar je aan begint’. In multiparty-projecten zijn wij vaak betrokken bij ‘het verscherpen van tegenstellingen tussen groepen inwoners, en tussen inwoners en de overheid’. Wat als je zelf klem komt te zitten tussen polariserende groepen? Soms zijn wij bliksemafleider. Naast je rol in het ontrafelen van conflicten heb je zelf iets te doen en te besluiten. Wat is dat dan? Wat is je rol en taak en positie?

Anita van de Looij – 7Zebra’s


Op 17 september is Luc Boot van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur de inleider, met de vraag: ‘Hoe benaderen wij de burger?’ Het is een voorbereiding op de lancering van het Rli-traject ‘Verbindend Verduurzamen’. Vanuit onze rol van mediator reflecteren we op de vraag ‘Hoe kun je verduurzaming zodanig doen dat de hele samenleving die meemaakt?’ en deelvragen. Wat kan Rli meenemen van de specifieke mediationkijk? Het zet ons aan tot nadenken over ons vak. Luc Boot nodigt ons uit voor het symposium op 26 maart 2020.


De studiedag op 31 oktober van de Vereniging Bouwmediators en SMRO samen, heeft als thema: Deep Democracy. Sandra Bouckaert inspireert ons met een interactieve masterclass waar we als beleidsbemiddelaars en mediators veel aan hebben.

Deep Democracy richt zich op het horen en erkenning geven aan alle invalshoeken, vooral ook de afwijkende meningen. Hoe ga je om met de stem van de minderheid? Welke werkvormen zijn daarvoor nuttig? Hoe kun je als mediator profijt hebben van een minderheidsstandpunt bij het bereiken van een overeenkomst?

Deep Democracy o.l.v. Sandra Bouckaert

Bij de intervisie op 3 december passen we de ‘check-in’ die we geleerd hebben op de studiedag op 31/10 meteen toe. We besteden de tijd aan de intervisievragen over de ‘Klimaat Psychologie Alliantie’ en ‘Beheersbaar maken van conflicten in de politieke organisatie’ met de methode van de ‘verdiepte bliksemintervisie’.


Aan de slag - v.l.n.r. onder: Fon ten Thij, Frans Bouwers, Hanneke Puts, Carleen Mesters, Hans Bekkers, Rembrandt Zegers


Een gesprek over participatie – politiek vervolgen we tijdens de intervisie in 2020.

Aan de bak in 2020

 • Intervisie en studiedag Vier intervisiebijeenkomsten vinden weer plaats bij Vergaderinn, Croeselaan 207 te Utrecht. We organiseren ook in 2020 weer een gezamenlijke studiedag met de Bouwmediators.

 • Zet 26 maart in je agenda: Verbindend verduurzamen Op 26 maart organiseert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur het symposium Verbinden verduurzamen. Luc Boot heeft ons uitgenodigd tijdens de intervisiebijeenkomst van september.

 • SMRO, Bouwmediators, VMO, NMv De manier waarop we ons als mediators verenigen is in verandering. De koers is: een stevige algemene vereniging én vereniging op verschillende vakgebieden zoals SMRO. In nauw contact met elkaar en elkaar versterkend. De Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv) is de algemene beroepsorganisatie, die onder andere Tijdschrift Conflicthantering uitgeeft en waar leden het tijdschrift Nederlandse Mediation digitaal kunnen raadplegen. 60% van de SMRO-ers is lid van NMv. SMRO zal met de nieuwe website ook zichtbaar zijn vanaf het nieuwe platform ‘Overheid’ op de NMv-site. We gaan door met onze inzet voor symposia ‘Responsieve Overheid’ van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en voor bijeenkomsten in de voorbereiding van de Omgevingswet, door het ministerie van BZK. SMRO en de Vereniging Bouwmediators organiseren sinds 2 jaar een studiedag, laatst op 31 oktober over Deep Democracy. We bespreken in februari met elkaar hoe we de samenwerking verder versterken en vormgeven. Dat willen we ook met de Vereniging Mediators Overheid. SMRO, VMO en Bouwmediators richten zich op specifieke vakgebieden en kunnen elkaar aanvullen en versterken.

 • ‘Overheid’ staat centraal in de Week van de Mediation De Week van de Mediation die NMv in oktober 2020 organiseert heeft als thema: ‘Overheid’. Dat biedt SMRO de kans om een bijdrage te leveren waarbij we opdrachtgevers en verwijzers zullen betrekken. Dit om mediation, beleidsbemiddeling, procesbegeleiding bij de overheid onder de aandacht te brengen. En SMRO. We trekken hierbij op met VMO en Bouwmediators.

 • Promoot mediation in de leefomgeving door een artikel te schrijven in NM Aan geschiloplossing met vertrouwelijkheid wordt meestal geen ruchtbaarheid gegeven. In het tijdschrift Nederlandse Mediation publiceren mediators casuïstiek. Oproep: plaats een artikel over een uitgevoerde RO/Milieu-casus in 2020. Neem voor het format contact op met Hans, redactielid.

 • Promotie van mediation in de leefomgeving door publicaties Het net verschenen boek ‘Bruggenbouwers’ zal door SDU uitgebreid onder de aandacht worden gebracht van het brede publiek, opdrachtgevers en verwijzers. Dit straalt ook af op SMRO en SMRO-ers die hebben meegeschreven. Ook ons boek ‘Doorbreken van Impasses’ vindt nog steeds aftrek! Via Bol.com worden er regelmatig bestellingen gedaan.SMRO-bestuur, januari 2020

35 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page