top of page
  • SMRO

Samenbrenger

Vormen van ADR voor de overheid


Aik Kramer (voorzitter Vereniging Mediators bij de Overheid en bestuurslid bij de Mediatorsfederatie Nederland) en Hans Bekkers (voorzitter Stichting Mediators in Ruimtelijke Ordening en bestuurslid bij de VMO en de Nederlandse Mediatorsvereniging) betogen in deze bijdrage dat de overheid zich in een conflictsituatie of bestuurlijke impasse niet moet terugtrekken in de rol van bevoegd gezag of partij, maar als ‘samenbrenger’ juist de regie moet nemen en een gezamenlijk proces op gang brengen. Ze geven een overzicht van de verschillende rollen die de overheid kan spelen en hoe die rol zich verhoudt tot de inzet van een onafhankelijke mediator of procesbegeleider.


"De centrale rol die de overheid als bevoegd gezag in de maatschappij speelt, brengt met zich mee dat zij gemakkelijk betrokken kan raken bij conflicten. De bestuurlijke reflex om te juridiseren is dan groot. Bezwaar- en beroepsprocedures die dienen als rechtsbescherming nodigen overheden (evenals burgers en andere organisaties) daar in zekere zin ook toe uit.

Echter, hoe meer een conflict escaleert, hoe meer andere belanghebbenden de overheid als partij gaan zien en haar gezag niet meer accepteren. In theorie heeft de overheid veel doorzettingsmacht, maar daarmee riskeert zij het vertrouwen van de burger te verliezen en onnodige weerstand en hindermacht op te roepen. Denk bijvoorbeeld aan onnodige procedures en Wob-verzoeken."

Download het volledige artikel hieronder.

201020 TC5_Web_Kramer_Bekkers 2020 - SAM
.
Download • 526KB


32 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Stikstof en mediation kunnen niet zonder elkaar

Transities en weerstand vanuit de samenleving gaan hand in hand. De mate waarin een samenleving een transitie accepteert, is bepalend voor de mate van duurzaamheid van de gevonden oplossing. Het drast

Comments


bottom of page