top of page
  • SMRO

Samenwerken aan vertrouwen tussen burger en overheid in het bestuursrecht

Het deelprogramma Burgergerichte overheid - onderdeel van het programma Stelselvernieuwing rechtsbijstand - nodigde SMRO uit voor een digitale werksessie Burgergericht bestuursrecht in maart 2022. Wij zullen hierbij aangesloten blijven.


De stelselvernieuwing heeft als doel iedere rechtzoekende in Nederland een laagdrempelige, snelle en duurzame oplossing te laten vinden voor zijn of haar (juridische) probleem. Het zou ertoe moeten leiden dat sprake is van minder onnodige procedures en laagdrempelige geschiloplossing.


Het deelprogramma Burgergerichte overheid ondersteunt gemeenten en uitvoeringsorganisaties daarbij om te komen tot meer burgergerichte dienstverlening en toepassing van regelgeving. Hoe, dat zal in het komende jaar moeten blijken, onder andere door pilots. Ruimte voor maatwerk en het toepassen van de menselijke maat staan centraal. Het deelprogramma kijkt ook kritisch naar het procedeergedrag van de overheid.


Werksessie in maart

SMRO nam deel aan de eerste werksessie in maart. Programmamanager Stelselvernieuwing rechtsbijstand, Mirjam Horstman, en deelprogrammamanager Burgergerichte overheid, Ilse Dresscher, namen ons mee in de context en focus van het deelprogramma. Daarnaast werden vanuit het programma Passend Contact met de Overheid en Werk aan Uitvoering inzichten en actualiteiten gedeeld.

Vervolgens hebben we ‘burgergericht bestuursrecht’ verkend, langs drie lijnen:

  1. Burgergerichte dienstverlening

  2. Burgergerichte wet- en regelgeving

  3. Burgergericht procederen.

Interview over procederen

Het deelprogramma streeft ernaar dat een probleem van de burger in een zo vroeg mogelijk stadium wordt opgelost en zet zich in voor meer burgergericht procederen binnen het bestuursrecht. Soms is procederen onvermijdelijk. Waar dat het geval is, handelen overheden in hun rollen als beslisser, verweerder, en eiser niet altijd burgergericht en de-escalerend, is althans de hypothese die centraal stond tijdens een interview in april.


Ons is gevraagd naar de problematiek en onderliggende oorzaken van procederende overheden bij bezwaar, beroep en hoger beroep, vanuit ons perspectief van mediation en mediators. Om vanuit verschillend perspectief te kijken, worden bij 60 personen interviews afgenomen. Het doel is om daarmee vervolgens te komen tot een actieplan Burgergericht procederen binnen het bestuursrecht.


Werklunch en vervolg

De vervolgstap is een werklunch in juni, waar SMRO ook aan deelneemt. Het oplossen en voorkomen van escalatie van conflicten met de overheid raakt SMRO’ers uiteraard direct. SMRO zal daarom betrokken blijven bij dit deelprogramma Burgergerichte overheid. Wellicht is een pilot mogelijk. Als je ideeën en inzichten wil delen, meld je dan bij het bestuur. Wordt in ieder geval vervolgd!


59 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page