top of page

SMRO blikt terug op 2020 en vooruit op 2021

Bijgewerkt op: 23 dec. 2020

We zijn trots er op dat we in 2020 ook online onze intervisiebijeenkomsten hebben gehouden, elkaar konden ontmoeten, een succesvolle bijdrage leverden aan de Week van de Mediation. En we zitten vol plannen voor het volgende jaar!


De eerste bijeenkomst op 11 maart 2020 was nog op onze vertrouwde stek in Utrecht. Al snel daarna veranderde de wereld en wij bewogen mee. Onze intervisiebijeenkomsten op 26 mei, 10 juni en 29 september hebben we alle online gehouden. En het voordeel is: of je nou uit Friesland of uit Zuid-Limburg komt, er is geen reistijd! We missen het warme contact van de fysieke ontmoeting, maar de online intervisies zijn voor ons leerzaam en inspirerend. Of we nou de rol vervullen van procesbegeleider, beleidsbemiddelaar of mediator in de leefomgeving!


We merkten al snel dat we ook online hele waardevolle uitwisselingen hadden. Via intervisie bespreken we lastige kwesties in de vertrouwelijkheid die daarvoor nodig is. Bijvoorbeeld over hoe om te gaan met uitgebreide intakegesprekken, meervoudige partijdigheid en je staande te kunnen houden in het lege midden. En ook maakten we samen stappen als het ging over onze rollen in klimaatadaptatie, energietransitie en natuur aan de mediationtafel.

Op 11 maart staan intervisievragen uit onze praktijk centraal. In mei ‘stakeholderparticipatie online’. De intervisiebijeenkomst in juni is een kennismiddag over ‘klimaat en natuur’. We kunnen kiezen uit een aantal cases: Urgenda, Lake Erie, Wolf en Stikstof. Prikkelend om ons op deze terreinen te begeven! In september brengen we weer dilemma’s in uit onze praktijk.


SMRO-ers zijn nieuwsgierige en ondernemende professionals! We kijken om ons heen en zien ontwikkelingen in de maatschappij waarbij we denken: daar is mediation nodig en nuttig! In vervolg op de kennisbijeenkomst over klimaat en natuur voeren we dit najaar boeiende gesprekken met DRIFT.

Hoe verhouden mediation en transitie en transformatie zich tot elkaar? Hoe kan mediation een rol spelen bij de veranderkracht in onze samenleving?

De term transitiemediation ontstaat. Gedachten scherpen zich en dat zetten we door in 2021.


Het jaar sluiten we af met de geweldige studiedag over Oplossingsgerichte mediation door Fredrique Bannink in november. Het is de gezamenlijke studiedag van SMRO en Vereniging Bouwmediators Nederland. De bijeenkomst vindt voor het eerst weer in levenden lijve plaats bij Van der Valk in Breukelen. Wat een genot om elkaar weer te zien, uiteraard op gepaste afstand vanwege covid-19.


Naast intervisie heeft SMRO ook als doel mediation en beleidsbemiddeling in de leefomgeving bekender te maken. Wij leveren een mooie bijdrage aan de Week van de Mediation met de workshop ‘Niet in mijn achtertuin’, een coproductie van SMRO, Bouwmediators en VMO. De overheid is het centrale thema van de Week. Het is een succesvolle paneldiscussie over RES, windmolens en participatie. Theo Verbruggen (NPRES) nodigt ons uit om verder mee te denken met de ontwikkelingen op dit gebied.


Een derde doel van SMRO is: elkaar ontmoeten! Ontmoeten gaat in 2020 online. Gelukkig is 2020 het jaar waarin onze werkelijk mooie website echt begint te léven, samen met de nieuwsbrief die we vier keer per jaar vullen met nieuws en wetenswaardigheden, de actuele agenda van bijeenkomsten, met ‘Klanken’ en andere blogs. De nieuwsbrief wordt ook naar veel belangstellenden gestuurd. Stuur de nieuwsbrief vooral naar jouw relaties, met de vraag of zij zichzelf aanmelden!


SMRO in 2021 – Omgevingswet, participatie, transitie, transformatie…


Wat brengt 2021 ons? Nee we stellen de vraag anders: wat brengen wij in 2021? Met de Omgevingswet in aantocht -1 januari 2022 is de verwachting- zetten we graag de beweging door die we in 2020 hebben ingezet. Overheden zullen meer en meer samen met inwoners en bedrijven hun weg moeten vinden in het maken en realiseren van nieuwe plannen. Te midden van klimaatverandering, energietransitie, biodiversiteitsvraagstukken, bouwopgave, woongenot en andere maatschappelijke vraagstukken waar overheden, inwoners en bedrijven elkaar tegen komen. Daar hebben wij een rol als beleidsbemiddelaars, procesbegeleiders en mediators en daarin blijven wij ons verdiepen en versterken. Sla artikel ‘Samenbrenger’ er ook nog eens op na in Tijdschrift voor Conflicthantering 2020, thema Overheid.


Tijdens onze intervisiebijeenkomsten zullen we dergelijke vraagstukken inbrengen en met elkaar bespreken hoe daarin te waarde toe te voegen als mediator, procesbegeleider, beleidsbemiddelaar. handelen. De data voor de intervisiebijeenkomsten staan op de SMRO-website. Nieuwe leden zullen het op zich nemen om een bijeenkomst voor te bereiden en leiden. Zo leren wij elkaar nog beter kennen, en kunnen we bijdragen aan de intervisievragen die er leven.


In 2021 zullen we de verbinding met de Vereniging Bouwmediators Nederland verder aanhalen. We stemmen data van onze bijeenkomsten en thema’s op elkaar af en nodigen elkaar uit op elkaars bijeenkomsten. Ook zal er weer een gezamenlijke studiedag zijn.

We zien veel thema’s waar we volgend jaar onze bijdrage aan zullen leveren. Al dan niet op initiatief van een aantal SMRO-ers. Thema’s die aan de orde komen: onze rol bij participatie, de Omgevingswet, onze rol bij transitie en transformatie, bij energietransitie en RES-sen. Sluit je aan als je dit interessant vindt. Wellicht zetten we in overleg met de Bouwmediators de nationale bouwopgave prominent op de agenda.Profilering

We zullen de zichtbaarheid van SMRO vergroten via de samenwerking met de Bouwmediators en VMO, via de NMv-website en deelnemen aan het regionaal- en sectoraal overleg van mediatorverenigingen.


Om onze bijdrage aan de bekendheid van mediation en beleidsbemiddeling ook in 2021 te vergroten, kan iedere SMRO-er een bijdrage leveren door een artikel te schrijven voor Tijdschrift voor Conflicthantering en Nederlandse Mediation, twee voor onze professie belangrijke vakbladen.


NMv heeft aangegeven dat de uitgave van NM per 2021 in de papieren uitgave van het Tijdschrift Conflicthantering wordt vervat. Het bereik wordt dus groter.


Als je ideeën hebt voor een bijdrage aan TC of NM en je wilt dat met anderen in SMRO doen: laat het weten, of neem contact op met de redacties van de vakbladen.


… en wellicht kunnen we weer denken aan een publicatie zoals ‘Doorbreken van impasses’.


En …. elkaar ontmoeten!

We zetten alles op alles om elkaar opnieuw te ontmoeten in het nieuwe jaar. Online, en als het op termijn weer mogelijk is bekijken we hoe we elkaar met de nodige maatregelen in levenden lijve kunnen ontmoeten.

Stichting mediation in Milieu en Ruimtelijke Ordening wenst jou en jouw dierbaren een gezond en liefdevol 2021. Dan wordt het vast opnieuw een professioneel succesvol en voldoening gevend jaar!


December 2020,

Bestuur SMRO: Carleen, Hans, Hermine, Nicolette, Otto


 

Stichting mediation in Milieu en Ruimtelijke Ordening is het platform voor mediation, procesbegeleiding en beleidsbemiddeling waar mediationvaardigheden een succesbepalende rol hebben.


Bij de oprichting op 11 december 1999: “De stichting heeft ten doel: het bevorderen van het gebruik van mediation als specifieke vorm van procesbegeleiding, conflictoplossing in het speelveld van ruimtelijke ordening, en voorts al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin. “

76 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentários


bottom of page