top of page
WhatsApp Image 2020-03-24 at 10.05.03.jp

Linda Reijerkerk, Master in Dispute Resolution (UVA), is directeur van het mediation opleidingscentrum Centrum voor Conflicthantering (www.cvc.nl ) in Haarlem. Als ervaren NMI-registermediator treedt zij op als mediator in het speelveld van milieu en ruimtelijke ordening, waaronder mediationzaken voor de Afdeling van de Raad van State en een aantal rechtbanken. Met name complexe milieugeschillen is haar specialiteit (energie, waterbeheer, infrastructuur, verkeer en mobiliteit). Zij is voorzitter van de Stichting Mediation in Milieu en Ruimtelijke Ordening (www.mediation-mro.nl). Daarnaast vervult zij verschillende bestuurstaken, o.a. als voorzitter van het European Mediation Network, EMNI en als secretaris van de Stichting Aviation Mediation. In een wat verder verleden heeft zij als international consultant gewerkt in Afrika, Azie en Latijns Amerika.

telefoon:  071-5135880 of 06-21515740

e-mail:      elementconsult@planet.nl

Website:  www.cvc.nl

Adres:       Rapenburg 34, 2311 EX Leiden

Regio:       Zuid-Holland

Specialiteiten:

  • Milieu

  • Ruimtelijke ordening

  • Burengeschil

  • Bouwzaken

  • Overig

bottom of page