top of page

Wat is mediation?

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij de mediator als onafhankelijke en professionele derde wordt ingezet om partijen te helpen een conflict zo op te lossen dat de oplossing stand houdt. Mediation kan ook worden ingezet om een dreigend conflict te voorkomen.

De mediator zorgt voor het goede proces, doet geen uitspraak en geeft geen inhoudelijke sturing. De bij de SMRO-aangesloten mediators zijn wel ter zake deskundige gesprekspartners. De mediationgesprekken verlopen volgens van tevoren afgesproken regels. Oplossingen en afspraken worden vastgelegd in een bindende overeenkomst tussen de deelnemers.

Mediation is gebaseerd op vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. De voordelen van mediation zijn: snelheid, kostenbeheersing, het oplossen van de échte problemen, en je kunt als deelnemers weer verder met elkaar. In de meeste gevallen moeten partijen die met elkaar een geschil hebben namelijk tóch weer met elkaar verder.

Veel SMRO-mediators zijn aangesloten bij een onafhankelijk kwaliteitsregister, zoals het MfN-register. Deze MfN-registermediators hebben examen gedaan, zijn in het kwaliteitsregister opgenomen en moeten om in het register te blijven voldoen aan het kwaliteitssysteem. Aspecten daarvan zijn: regelmatig mediations doen zodat je routine houdt, zich blijvend scholen (PE-punten) en periodiek beoordeeld worden in een ‘peer-review’.  

Zie voor toelichting de website van MfN-registermediators.

Veel mediators zijn aangesloten bij de algemene beroepsvereniging van mediators: de Nederlandse Mediatorverenging. De NMv maakt zich net als de SMRO sterk voor de voortdurende professionalisering van het mediationvak, promotie en public affairs, maar dan in algemene zin. De NMv geeft het Tijdschrift Conflicthantering uit, voor mediators hét tijdschrift over de vakontwikkeling.

Zie voor meer informatie www.mediatorsvereniging.nl.

bottom of page