top of page
  • SMRO

Artikel Raad van State: niet-belanghebbende in beroep bij bestuursrechter tegen omgevingsbesluit


Niet-be­lang­heb­ben­de kan soms toch bij be­stuurs­rech­ter in be­roep te­gen om­ge­vings­be­sluit


"Ook een niet-belanghebbende die eerder een zienswijze indiende tegen bijvoorbeeld een ontwerpbestemmingsplan of ontwerptracébesluit, kan voorlopig tegen het definitieve bestemmingsplan of tracébesluit in beroep bij de bestuursrechter. Dit volgt uit een tweede richtinggevende uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (4 mei 2021) naar aanleiding van het zogenoemde ‘Varkens in Nood’-arrest(opent in nieuw venster)(verwijst naar een andere website) van het Hof van Justitie in Luxemburg. Het gevolg hiervan kan zijn dat meer mensen een beroep op de bestuursrechter doen. Niet-belanghebbenden zullen wel vaak het relativiteitsvereiste op hun weg vinden; dit beperkt hun kansen op een succesvol beroep bij de bestuursrechter."


Bron: www.raadvanstate.nl Gepubliceerd op 4 mei 2021

35 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page