top of page
  • SMRO

Mediation helpt Transitie

Bijgewerkt op: 22 jun. 2021

De wereld is in transitie. Mediators zijn experts in het omgaan met conflicten die deze veranderingen mogelijk met zich mee brengen. Wij zijn met onze technieken in staat het gesprek te begeleiden en ervoor te zorgen dat conflicten niet het proces vertragen.

De mediators van Stichting Mediation in Ruimtelijke Ordening (SMRO) versnellen de transitie in ruimtelijke ordening door neutrale procesbegeleiding, het faciliteren van het gesprek en scherp zijn op het proces. Wij luisteren en verbinden.


De mediators van SMRO versnellen de transitie in ruimtelijke ordening door neutrale procesbegeleiding, het faciliteren van het gesprek en scherp zijn op het proces. Wordcloud: luisteraard, versneller, facilitator, procesbegeleider, transformator, bemiddeling, onpartijdig, gids, verbinden, brug, aanjager
Mediation helpt Transitie

Onzekerheid en verlies horen bij transities. Verlies duidt zowel op een materieel als een psychologisch aspect van verandering. Als mediators weten wij dat een technische oplossing alleen niet voldoende is, dan ga je voorbij aan het menselijke. Rationele argumenten en overtuigingen zijn voor betrokkenen niet altijd mogelijk en haalbaar. Dan zullen mensen op een andere manier in hun vertrouwen hersteld moeten worden (hoofd en hart).


Onzekerheid zorgt ervoor dat mensen niet meer bewegen. Star worden. Voor de betrokkenen lijkt het alsof door de veranderingen de mogelijkheden beperkt worden. En wat komt er voor terug? Als mediator en/of onafhankelijke procesbegeleider verlichten wij het grote donkere gat van de toekomst, en maken het tastbaar. We maken de angst zichtbaar. Wij realiseren de omslag van angst naar mogelijkheden, door het los te trekken van de individuele belangen. Vragen die daarbij spelen zijn bijvoorbeeld: wat kan er wel? Hoe ziet dat er uit? Onder welke voorwaarden? Wat gaat er dan anders?


Deelnemende partijen vergroten onder onze begeleiding de keuze aan mogelijkheden door opties te verkennen en open te houden. We schetsen met elkaar een gezamenlijk toekomstbeeld en vanuit dat lange termijn perspectief zetten we stapjes. Bij kleine of grote stappen toetsen we steeds of deelnemers nog aangehaakt zijn en zich nog deelnemer voelen.


Neutraliteit staat voorop. Voor mediators is het een noodzaak om geen onderdeel te worden van het gesprek over de belangen en de toekomstverwachtingen. Een mediator die partijdig is wordt als een scheidsrechter die partijdig is. Onmogelijk.


Alles is gericht op de wenselijke toekomst. Welke toekomst? En van wie is de wens? Belangrijk is dat de juiste personen aan tafel zitten. Een mate van chaos is daarbij soms nodig. Door belangeninventarisatie kan de mediator vertraging door conflict voorkomen. Onze toegevoegde waarde is versnellen, en soms ook wel even bewust vertragen.


31 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page