top of page
  • SMRO

Terugkoppeling Intervisiebijeenkomst SMRO

Wij kijken terug op een interessante intervisiebijeenkomst in Culemborg, afgelopen dinsdag 20 september.

Te gast was Arnt Mein, lector legal management aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij heeft onderzoek gedaan naar de afhandeling van bezwaarschriften, waar de ‘veilige’ is: ontvangstbevestiging, uitnodiging, hoorzitting. Het klassieke stramien dat bezwaarbehandelaars bij gemeenten en andere bestuursorganen hanteren om bezwaarschriften af te handelen. Na afronding van het onderzoek ontwikkelde hij het ‘Beter Bezwaar Spel’, waarin uitspraken van juristen zijn opgenomen die hij noteerde tijdens zijn onderzoek, en redigeerde hij het handboek Oplossingsgericht werken bij bezwaar. Zie ook www.hva.nl/beterbezwaarspel.

Arnt lichtte zijn onderzoek toe naar de afhandeling van bezwaarschriften. Twee factoren spelen daarbij een belangrijke rol:

  • de beroepshouding van juristen (weberiaanse ambtenaar, opleiding)

  • de organisatiecultuur

Gebaseerd op zijn onderzoek ontwikkelde hij het Beter Bezwaar Spel dat met name is gericht op de (klassieke/weberiaanse) beroepshouding van de ambtenaar. Deze beroepshouding staat onder druk door de maatschappelijke behoefte aan een meer responsieve rechtstaat. Door het spel te spelen, komt de discussie op gang over dilemma’s en keuzes voor de ‘klassieke en responsieve’ ambtenaar en organisatie bij de behandeling van bezwaarschriften en het contact met bezwaarmakers in het algemeen.

In de SMRO-intervisie spraken we over onze eigen ervaringen met ambtenaren/juristen aan tafel en over onze rol als mediator of beleidsbemiddelaar. Aan de hand van onze eigen ervaringen verplaatsten we ons in a) klassieke ambtenaar en b) responsieve ambtenaar in een kort rollenspel waarbij een ambtenaar en een bezwaarmaker aan de mediation tafel zitten. We gebruikten daarbij de kaarten van het ‘Beter Bezwaar Spel’. Arnt begeleidde ons daarbij aan de hand van vragen als ‘welk gedrag herken je en kom je tegen aan de mediationtafel en welke interventie kan helpen om de jurist/ambtenaar aan tafel te verleiden tot responsief gedrag?’.


Lees verder over dit onderwerp in de twee onderstaande artikelen geschreven door Arnt Mein.


Gemeentelijke juridische professionals in verandering Arnt Mein
.pdf
Download PDF • 650KB

U vraagt wij draaien Veranderingen in de plaats en rol van de jurist binnen de gemeente, A
.
Download • 81KB

15 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page