top of page

Over de Stichting Mediation in Milieu en Ruimtelijke Ordening

De Stichting Mediation in Milieu en Ruimtelijke Ordening -kortweg SMRO- is opgericht in 1999. Als Stichting hebben we vier hoofddoelen:

  1. Oplossen dan wel voorkomen van conflicten op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening met behulp van mediation

  2. Bevorderen van mediation op deze terreinen

  3. Bijdragen aan een betere samenwerking tussen de diverse actoren op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening

  4. Versterken van het vakmanschap van mediators en procesbegeleiders op het terrein van milieu en ruimtelijke ordening

Mediationvaardigheden bij participatie en voorkomen van geschillen in de leefomgeving

Bij procesbegeleiding, bij beleidsbemiddeling, bij  participatie voor gebiedsontwikkeling en aanleg van infrastructuur, kunnen mediators en beleidsbemiddelaars die gespecialiseerd zijn in de leefomgeving zorgen voor voortgang en soepel verlopende processen.

Mediation bij het doorbreken van impasses en oplossen van geschillen in de leefomgeving

Als een impasse bij een ruimtelijk project moet worden doorbroken of een geschil tussen een overheid, bedrijf of groepen bewoners moet worden opgelost, dan is het belangrijk dat u de weg weet naar ter zake deskundige mediators. Bij een geschil in de leefomgeving zitten vrijwel altijd de gemeente, provincie, waterschap of een andere overheid met de mediator aan tafel, samen met bedrijven, organisaties en (verschillende groepen) bewoners. 

Als mediators in de leefomgeving hebben wij ons verenigd in de Stichting mediators in Milieu en Ruimtelijke Ordening. Samen maken we ons hard om mediation in te zetten om geschillen op te lossen. We gebruiken intervisiebijeenkomsten om ons voortdurend te scholen en actuele ontwikkelingen te bespreken, zoals de invoering van de Omgevingswet, trends bij participatietrajecten, en dilemma’s te bespreken waar wij als mediators met partijen oplossingen voor moeten vinden. Mediators die zijn aangesloten bij de SMRO zijn daardoor up-to-date, professioneel, ter zake deskundig en kunnen u gericht verder helpen.

bottom of page