top of page

Mediator in de schijnwerper: Fleur Meijer


Laat ik starten met een persoonlijk verhaal, de foto verwijst er al naar. Een innerlijk conflict met mijn fluit. Een super populair instrument in de jaren 80, en ook ik viel als jong volwassene voor de charme hiervan. Daar bleek ik zowaar goed in te zijn en mijn docente startte het gesprek over het conservatorium. Dat was me echt een brug te ver, maar zeker strelend om te horen.


Tijden veranderen soms snel, en op het moment dat ik op mijn 19e uit huis ging was de fluit een vlek op mijn identiteit. Ik schaamde me diep voor de fluit en heb de fluit ‘aan de wilgen gehangen’. En die hing daar een heerlijke 28 jaar, waardoor ik eigenlijk was vergeten dat ik überhaupt een instrument kon bespelen.


Knipoog aan een innerlijk conflict

Elk jaar gaan we naar Buitenkunst en elk jaar ervaar ik een spijtig gevoel, dat ik niet in een band kan spelen, en opeens, dit jaar, kwam de fluit terug in mijn herinnering. Na veel schroom overwonnen te hebben, stiekem alleen thuis geoefend op de toonladders, grappen te hebben geïncasseerd van mijn lieve gezin en vrienden, heb ik besloten om de fluit mee te nemen. En heb ik meegespeeld in een Reggae band, onder gejuich van mijn gezelschap. De foto is een knipoog naar dit innerlijk conflict en een cadeau aan mijn ouders, die destijds krom hebben gelegen om de fluit af te betalen.


Geen conservatorium dus, maar Fysische Geografie aan de universiteit van Utrecht. Fysisch Geografen zijn systeemdenkers. Wij analyseren het landschap of specifieke landschapsvormen vanuit verschillende perspectieven en leggen verbanden. Een mooi vakgebied, met mooie paralellen met het vakgebied mediation. Een kwestie kent altijd verschillende actoren en perspectieven en het is zaak om die goed in beeld te krijgen in een verkennende fase.


Conflictmanagement en beleidsadvisering

Natuurlijk heb ik overwogen om aardrijkskunde docent te worden, dat lijkt me een prachtig vak, maar mijn pad liep anders. Ik werk met veel plezier als strategisch beleidsadviseur en team coördinator Gezonde Leefomgeving voor de provincie Noord-Holland. Mijn motivatie is groot om in Noord-Holland de leefomgeving van bewoners centraal te stellen en te verbeteren. Als bevoegd gezag hebben we hier ook instrumenten voor (zoals Vergunningverlening – Toezicht en Handhaving) die we zo optimaal mogelijk inzetten. Toch is dat niet toereikend, we moeten werken met de nationale wet- en regelgeving en gezondheid is niet het enige belang dat wordt meegewogen in het vaststellen van milieunormen. Dit leidt tot grote frustratie van inwoners van zogenaamde hoog belaste gebieden. Het meest sprekende conflict speelt zich af in de regio IJmond, waar de uitstoot van Tata Steel leidt tot een slechtere gezondheid, heel veel overlast en hinder en vooral heel veel zorgen over gezondheid.


Bewoners hebben recht op een overheid die hen beschermt tegen de uitstoot van industrie, dat bevestigt het OVV (Onderzoeksraad voor de Veiligheid) rapport ‘Industrie en Omwonenden’, dat in april is uitgekomen. Mijn vaardigheden als mediator zet ik optimaal in om conflicten, waar de provincie Noord-Holland onderdeel van uitmaakt, te de-escaleren door conflictmanagement mee te nemen in beleidsadvisering.


Netwerken en kennis uitwisselen met SMRO

Als mediator heb ik mijn eigen bedrijf, als ZZP-er. Ik neem mediations aan op het snijvlak van systeemwereld ( vaak overheden) en leefwereld (belangenorganisaties, individuele bewoners). Lid zijn van de stichting Mediation Milieu en Ruimtelijke Ordening helpt me om mijn netwerk op te bouwen, kennis uit te wisselen, intervisie te plegen en geïnspireerd te raken. Daarnaast werk ik veel samen met het Centrum voor Conflicthantering en draai ik als mediator mee in de pool, die mediations begeleidt tussen de Belastingdienst en gedupeerden van de Toeslagenaffaire. Het is prachtig werk en ik ben trots dat ik als mediator een bijdrage kan leveren aan dit systeemherstel. Gedupeerden zitten vaak na jarenlange strijd voor het eerst met mensen van de Belastingdienst aan tafel, kunnen hun verhaal eindelijk doen, worden gehoord en erkend in hun leed en de mediations leiden doorgaans tot goede afspraken en duidelijkheid.


Dagelijks kom ik in contact met serieuze zaken, als beleidsadviseur en mediator. Dat ervaar ik soms als veel verantwoordelijkheid. Het helpt me dan om in mijn vrije tijd speelsheid op te zoeken: improvisatietoneel, musea bezoeken, reizen, mijn gezin uiteraard: voeding voor mijn ziel. En niet onbelangrijk, met de nodige moed om kwetsbaar te zijn en zelfspot toe te passen. Te zien ook in de foto met de fluit!


Ik geef het stokje over aan Hanneke Puts, want ik vind het leuk om haar in het zonnetje te zetten!


 

Afbeeldingen [1] Fleur Meijer

93 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page